Bestuur stichting Vrienden van Stedelijk Orkest

Volgens de statuten wordt het bestuur van de vriendenstichting gevormd door (ten minste) drie leden, waarvan één lid afkomstig is uit de vereniging. Op dit moment zijn dat:

  • Els Kroese-Vrolijks, voorzitter
  • Ruud Stolk, secretaris tevens afgevaardigde van de vereniging.
  • Arjan de Graauw, penningmeester

Contact kunt u het beste opnemen via het gezamelijke e-mail adres: vriend@stedelijkorkestpurmerend.nl 

Deze mailbox wordt door alle bestuursleden gelezen en beantwoord.

De aangestelde bestuursleden kunnen, ingevolge artikel 3 lid 6 van de statuten, geen aanspraak maken op een persoonlijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

KvK/RSIN:

De stichting Vrienden van Stedelijk Orkest Purmerend is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten van de stichting zijn daar gedeponeerd.

De stichting is voorzien van RSIN 853320482 onder KvK nummer 59107057.

De jaarstukken van de stichting zullen hier worden gepubliceerd.

Rekeningnummer: NL71 RABO 0348 7493 76 tnv Stichting Vrienden van “Muziekvereniging Stedelijk Orkest”

© 2021-2024 Stedelijk Orkest Purmerend